Saturday, November 24, 2012

ಕೊಂಬುಗಳು

ಎಂಭತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಗೂಳಿಯ ಭೀತಿಯಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಆ ಗೂಳಿಯು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹೂತರು. ಅದರ ಸಮಾಧಿಯು ಈಗಲೂ ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಇದೆ.

ಗೂಳಿಯ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಲು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಕಾರಣ – ಒಂದು ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಎರಡು ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳ ಗಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲೀ ತನಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಯು ಎದುರಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಇನ್ನು ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ “Take the bull by the horns” ಎಂಬ ಇಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎದುರಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಕೊಂಚವೂ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಎಂದು. ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದವನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಸಬಲ್ಲನು! (ಜೀವಂತ ಗೂಳಿಯಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ.)

ಗೂಳಿಯು ಅನೇಕ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆ, ದನ, ಗೇಂಡಾಮೃಗ, ಟಗರು, ಜಿರಾಫ್ – ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಕ್ರೂಗರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಯುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೊಂಬುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೂಗರ್-ನ ಈ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇ?

http://speaktonature.blogspot.in/2007/08/blog-post_27.html

ಈಗಲೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಗರುಗಳ ಜಗಳವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ – (ಇದರ ಪಾಠವು ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ.)

 1. Struggle for existence – ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ
 2. Survival of the fittest – ಅತ್ಯಂತ “ಬಲಶಾಲಿ”ಗೇ ಜಯ – ಉಳಿಗಾಲ.
 3. Natural selection of species – ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಗರುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಯಿತೆಂದರೆ ಬಲಶಾಲಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಯಿತೆಂದರೆ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ.  ತಾನು ಬಲಶಾಲಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂಬುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೂ, ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆ. ಜಗಳವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದರೆ ಎರದು ಟಗರುಗಳ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡವೆಗಳು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದರೆ ಕೊಂಬುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಕೊಂಬುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗಂಡು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

ಕೊಂಬುಗಳು ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೂ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಯ ಮೂಲವಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೇಂಡಾಮೃಗದ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ಅಂಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳಂತೆಯೇ. ಅನೇಕ ಜಿಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಂತೂ ಕೊಂಬುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೇನೋ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಅಂಗಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಬಹುಪಾಲು ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಆಗಲೇ ಬೇಕಷ್ಟೆ? ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ಬೇಟೆಗಾರರು, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲೂ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಚೀನೀ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು, ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಕರು - ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ - ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು: "ಏನು ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ , ನಿಮಗೇನು ಕೊಂಬು ಬಂದಿದೆಯಾ?" ಎಂದು.

-ಅ
೨೪. ೧೧.೨೦೧೨

3 comments:

 1. hmm ... nice :) long time, missed your posts on speaktonature. Keep them coming.
  Rhino kombu is made of hardened hair antha odiddu nenpu. Actually namma koodalina structural element saha keratin anno protein-e. Manushyana manaranjanege allade, sahajavaagi gandu praanigalu heege spardhisodrinda avugala herd-ge eradu advantage ide - the herd is as weak as their weakest anthaare ... so, weakest link eliminate maaDidre, the herd becomes stronger-u. Jothege geddid gandina genes inda progeny aagodrindanoo herd becomes stronger-u. paapa geddid gandu praani na choose maadodu female nalli "wire" aaghogirutte ... adeno heeg helodrinda females are selfish anno connotation barodu thappu antha nanna anisike ... its natural and nothing wrong.
  forgive my kanglish :).

  ReplyDelete
 2. on a surface level.. its a nice piece on animals and their survival.. even in the animal kingdom there's the race to reach the tower of success and prove one's worth..

  but when read between the lines.. its a stark reality of humans dying hard each day for their survival.. the horns are symbolic of the ego that is larger than life and the universe.. the ephemeral reality that these horns are not forever and yet the greed, the avarice and the conceited mind that yearns for fame, power, money and everything associated with constantly grows like the horn even after its truncated.. :) the never ending and ever growing horn of greed and power! :)

  ah ha.. entha satire kanree.. :) sooper kanree.. neev innond book barilebeku nodi :)

  ReplyDelete

ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು..