Saturday, November 24, 2012

ಕೊಂಬುಗಳು

ಎಂಭತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಗೂಳಿಯ ಭೀತಿಯಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದ ಆ ಗೂಳಿಯು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹೂತರು. ಅದರ ಸಮಾಧಿಯು ಈಗಲೂ ಕಹಳೆ ಬಂಡೆಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಇದೆ.

ಗೂಳಿಯ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಲು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಕಾರಣ – ಒಂದು ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಎರಡು ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳ ಗಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲೀ ತನಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಯು ಎದುರಾದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಇನ್ನು ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ “Take the bull by the horns” ಎಂಬ ಇಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎದುರಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಕೊಂಚವೂ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಎಂದು. ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದವನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಸಬಲ್ಲನು! (ಜೀವಂತ ಗೂಳಿಯಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ.)

ಗೂಳಿಯು ಅನೇಕ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆ, ದನ, ಗೇಂಡಾಮೃಗ, ಟಗರು, ಜಿರಾಫ್ – ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಕ್ರೂಗರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಯುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೊಂಬುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೂಗರ್-ನ ಈ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇ?

http://speaktonature.blogspot.in/2007/08/blog-post_27.html

ಈಗಲೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಗರುಗಳ ಜಗಳವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ – (ಇದರ ಪಾಠವು ನಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ.)

  1. Struggle for existence – ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ
  2. Survival of the fittest – ಅತ್ಯಂತ “ಬಲಶಾಲಿ”ಗೇ ಜಯ – ಉಳಿಗಾಲ.
  3. Natural selection of species – ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಗರುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಯಿತೆಂದರೆ ಬಲಶಾಲಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಯಿತೆಂದರೆ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ತೊಡಗಿರುತ್ತವೆ.  ತಾನು ಬಲಶಾಲಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂಬುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೂ, ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆ. ಜಗಳವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದರೆ ಎರದು ಟಗರುಗಳ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡವೆಗಳು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೆಂದರೆ ಕೊಂಬುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಕೊಂಬುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗಂಡು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

ಕೊಂಬುಗಳು ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೂ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಯ ಮೂಲವಿರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೇಂಡಾಮೃಗದ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ಅಂಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳಂತೆಯೇ. ಅನೇಕ ಜಿಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಂತೂ ಕೊಂಬುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೇನೋ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಅಂಗಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಬಹುಪಾಲು ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಆಗಲೇ ಬೇಕಷ್ಟೆ? ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ಬೇಟೆಗಾರರು, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲೂ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಚೀನೀ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು, ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಕರು - ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ - ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು: "ಏನು ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ , ನಿಮಗೇನು ಕೊಂಬು ಬಂದಿದೆಯಾ?" ಎಂದು.

-ಅ
೨೪. ೧೧.೨೦೧೨

Saturday, June 23, 2012

ಇದು ಅಪ್ಪನ ಕಥೆಯೋ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಯೋ?ಹೆಲೋ, ನಾನು ನೀಮೋ!  ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೀಮೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಷ್ಟೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇನೋ ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು - ಗಂಡು ಮಗು, of course. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಡುಗಳೇ!

ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾರ್ಲಿನ್ನಿನಂತೆಯೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಹೆಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ! ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಗಂಡಾಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋದಳು. ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅವಳ ಜಾಗವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಯಿತೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಾನೆ! ಕಳೆದು ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್‍ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಏನೇನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೆನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಗಂಡಸು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದ ಮೇಲೆ, ನೆನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳಲ್ಲಾ - ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ - ಅವಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಮಿತ್ರರಾದ ಅನಿಮೋನಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಬದುಕುವುದಾದ್ದರಿಂದ,  ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗೂಡೂ ಇದ್ದವು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಅನಿಮೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ, ನನ್ನಾಕೆಯು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ಹೋಗಿ, ಅವಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತು ಮಾಡುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು, ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ! ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅನಿಮೋನಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿದ್ದ - ತನ್ನ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು! ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿಮೋನಿಯ ಸ್ನೇಹದ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೋ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈಗ ಬೇರೆಯವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅವನದು.

ನನ್ನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯೆಂದರೆ, ಅಂತೂ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾದೆನಲ್ಲಾ ಎಂದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೌನ್ ಮೀನುಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗ್ಯ!

........................................................................................................................

ಋಣ:

http://tolweb.org/treehouses/?treehouse_id=3390

http://www.imdb.com/title/tt0266543/


.....................................................................................................................


- ಅ
23.06.2012
12.10PM

ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು..