Tuesday, December 16, 2008

ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ

ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲೇ ಬೇಕು ತನ್ನ ದೇಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ. ಜ್ವರವೆಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಗುವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ (ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೂ) - ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುವ ನಾಯಿಯೋ ಬೆಕ್ಕೋ ಮಂಕಾಗಿದ್ದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು.ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ 33°C ಮೀರಿದರೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಯಾಕೆ? ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು (metabolism) ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು (ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ) ನಾವು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏರುಪೇರಾದರೂ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜ್ವರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವ ಇಂಥ (ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ) ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿಕ್ (Homeothermic) ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜ್ವರವೆಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೆಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ.

ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಬಂದರೂ ಅದು ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ?

ಮೀನುಗಳು, ಹಾವುಗಳು, ಹುಳುಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣನೆಯ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ?ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗಾಗುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲ್ಲ. ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೇಡವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಪಮಾನವೇ ಜೇಡದ ತಾಪಮಾನ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾವುಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಪಮಾನವಿರುತ್ತೋ ಅದರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀನುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ (Poikilothermic) ಅಥವಾ ಎಕ್ಟೋಥರ್ಮಿಕ್ (Ectothermic) ಪ್ರಾಣಿಗಳೆನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಏರುಪೇರಾದರೆ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಜ್ವರ. ಇದು ಹೋಮಿಯೀಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಟೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸೂತ್ರ. ನಾವುಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ, ಶೌಚದಿಂದ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ತಣ್ಣನೆಯ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
--> ಹಾವು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

--> ಹಲ್ಲಿ, ಓತಿಕ್ಯಾತ, ಹಾವ್ರಾಣಿ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

--> ಮೊಸಲೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ, ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.

--> ಮೀನುಗಳು ನೀರಿನ ಆಳಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

--> ಮರುಭೂಮಿಯ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಆಳದ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಹೊಗುತ್ತವೆ.

--> ಆಮೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಚಿಪ್ಪಿವೆ.

--> ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

-ಅ
16.12.2008
8.45PM

5 comments:

 1. ಇವೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜೀವಚರಗಳು, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತಾವೇ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ;)

  ReplyDelete
 2. Good article ... aadre yaako incomplete anstide ... rakta, mathe metabolism bagge heLi ... thermostat and its importance bagge noo mention maadbekittu.

  ReplyDelete
 3. ಒಳ್ಳೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಚಿತ್ರಗಳು

  ReplyDelete
 4. [ನೀಲ್‍ಗಿರಿ] ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಡಾಕ್ಟರು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ....

  [ವಿಜಯಾ] ಒಳ್ಳೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು.

  [ಅಂತರ್ವಾಣಿ] ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಣ್ರೀ.

  ReplyDelete
 5. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ೩೭ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವ?

  ReplyDelete

ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು..