Wednesday, November 26, 2008

ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ

ಒಂದು ಯಃಕಶ್ಚಿತ್ ಇಲಿಸುಂಡ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸನೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಣದಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೋಗ ಬರಬಹುದು?! ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಣವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶವೇ ಆದರೂ "ಸಂಸ್ಕೃತಿ"ಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು "ಹೆಣ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, "ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ" ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳದಾದರೆ "ಹೆಣ" ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ "ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀರ?" ಎಂದು ಶವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೂ ಏನು ಮಲಗಿಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವ ದೇಹವನ್ನು! ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಲ್ಲ (bio-degradable), ನಾಶಹೊಂದಲ್ಪಡುವ(disposable), ಸಾವಯವ(organic) ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು "ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀರ?" ಎಂದೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ!

ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ತರು ಗುವಾಯಕಾಲ್ ಎಂಬ ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶವಗಳನ್ನು ಮಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅರಸರುಗಳು ಹೆಣಗಳನ್ನು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ಇರಲಿ.

"ಮಲಗಿಸಿದ್ದ" ಹೆಣವನ್ನು - ಕೆಲವರು ಕೂರಿಸುವುದೂ ಉಂಟು (ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಮತದವರೂ ಹೆಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ) - ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ.

ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮನೆಯ "ಜಾತಿ"ಯವರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ, ನಂತರದ ಕರ್ಮಗಳು ಅನೇಕವಿದೆ. ಹೆಣವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗಿಡೋಣ. ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಯದು. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲೀ ಬಿಡಲಿ ಏನೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹೆಣವನ್ನು ಸೌದೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಬೆರಣಿ ಜೋಡಿಸಿ, ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ತಲೆ ಬುರುಡೆಯು "ಫಟ್" ಎನ್ನುವವರೆಗೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಡುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಣವನ್ನು ಬೂದಿಗೈದು ತಲೆತೊಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹೋದಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೂದಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ.ಕೆಲವು ಜನರು ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆತ್ತಲೆ ಹೆಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ - ಸಾರಾಂಶವಿಷ್ಟೆ - ಶವವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ವಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಗೋರಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು! ಶವವನ್ನು ಹೂತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕವೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತ್ವವು ಅದರಲ್ಲೂ ರಂಜಕ (Phosphorus) ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ (Nitrogen) ಎರಡೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಿಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೇನಿದೆ!?! ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ (ಸತ್ತ ಮೇಲೆ) ಹೂಳಲು ಜಾಗವೆಲ್ಲಿದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಹೂತ ನಂತರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಆ ಶವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ decompose ಆಗುವವರೆಗೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೇನಲ್ಲ.ಕೆಲವು ಜನಾಂಗದವರು ಶವಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯನದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನದಿಯೆಂದರೆ ಸಾಕು, "ಪುಣ್ಯ" ನದಿಯೆನ್ನುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಕೆಲವು ನದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಗೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಕದಡುವಂತೆ (ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನ) ಶವವನ್ನೇ ತೇಲಿಬಿಡುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಗಂಗೆಯ ಮೊಸಲೆಗಳು ಹೆಣಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿದ್ದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಪರೀತ aggressive ಆಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಶವವು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. (ಈಗೇನೂ ಶುಚಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಗಂಗಾನದಿಯ ನೀರು. ಆದರೆ something is better than nothing).

"ಝೋರೋಸ್ಟ್ರಿಯಾನರು" ಎಂಬ ಧರ್ಮದವರ (religion) ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ interesting ಆಗಿದೆ.ನೆನ್ನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಾಂಚಲದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸ್ಸೊಂದು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ "ಅಯ್ಯೋ, ಛೆ!" ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು "ಚಲೋ ಸಾಬ್, ಆಜ್ ಏ, ಔರ್ ಕಲ್ ಹಮ್.." ಎಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಶ್ರೀಕಾಂತ "ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಗಾಡಿಗಳು, ಹೆಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತೆಗೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಥ ಹೆಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಹೌದೆನಿಸಿದರೂ ಈ ಝೋರೋಸ್ಟ್ರಿಯಾನರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮದವರು ಹೆಣಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಾಗಲೀ, ಹೂಳುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಸಾವು ಎಂಬುದು "ದೆವ್ವಗಳ ಆಟ". ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣವನ್ನು ದೂರದ ಬರಡು ಭೂಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾರೂ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ! ಹೆಣವು ಹದ್ದು ಗಿಡುಗಗಳಿಗೋ ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೋ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ!! ಒಂದು ಥರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಚರಣೆ!!! ವಿಭಿನ್ನವಾದ "ಸಂಸ್ಕಾರ"!!!!ಹೇಗೋ ಒಂದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶವಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಬದುಕಿರುವವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ!

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ.

-ಅ
26.11.2008
9PM

Friday, November 21, 2008

ಗೂಬೆಗೊಂದು ಹಬ್ಬಬಡಪಾಯಿ ಗೂಬೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವ, ಭಯಂಕರ ರೂಪವುಳ್ಳ, ಗೂ ಗೂ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಂದ್ರಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಗಬಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸದೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡಬಲ್ಲ, "ಗೂಬೆಯಂತೆ" ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಈ ಗೂಬೆಯು ಇಲಿಗಳನ್ನೂ, ಅಳಿಲುಗಳನ್ನೂ, ಹಾವುಗಳನ್ನೂ, ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಈ ಪಕ್ಷಿಯೇನಾದರೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರೆಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು - ಪೂಜೆಯೋ ಪೂಜೆ, ಹೋಮವೋ ಹೋಮ. ಮನೆಗೆ ಲತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವುದಂತೂ ಖಚಿತ!! ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ.. ಗೂಬೆಯು ಯಮರಾಜನ ಅವತಾರವೇ ಸರಿ!

ಗೂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವಿದೆ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದೊಳಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ಝಾಂಡಾ ಹೂಡಿತ್ತು. ಆ ಮೂರೂ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವು ಗೂಬೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ತಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವನಲ್ಲನೆಂಬಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗೂಬೆಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ! ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗ ವಿಪರೀತ ಸಂಕಟವೂ ಆಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಗೂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಳಲು ಸಹ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಎರಡು ದಿನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. (ಚಿತ್ರಚಾಪದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.)

ನಮ್ಮ ಕೆಲವು (ಹಲವು) ಮೂಢ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳದೊಂದು ಗುಂಪಾದರೆ ಈ ಕಾಗೆ ಗೂಬೆಗಳದು ಬೇರಯದೇ ಗುಂಪು. ಇವು ಅಪಶಕುನದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು. ಆದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಬೇಟೆ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೂಬೆಗಳು ಆಡುವುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯುವರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತಿಲ್ಲ. (ಅವರುಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). ವಿಶ್ವ ಗೂಬೆಯುತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ - ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

http://www.festivalofowls.com/

ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗರುಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಪೂಜೆಯು ಉಪಕಾರಿ ಗೂಬೆಗೆ ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೂಬೆಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಗೂಬೆ ಸಂಕುಲಗಳು ಇಂದು endangered ಆಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಗೂಬೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಔಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಗೂಬೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

http://www.globalowlproject.com/

-ಅ
21.11.2008
11.45AM

Monday, November 17, 2008

ಗಿಡವೋ, ಪ್ರಾಣಿಯೋ?ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇದು, ಗಿಡವೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಹರಿತ್ತಿನ (chlorophyll) ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಗಿಡದಂತೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯೂ (photosynthesis) ನಡೆಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇರುಳಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಮೀಬಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಷಿಯಮ್‍ನಂಥಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ತಿನ್ನುವುದೂ ಉಂಟು! ಈ ವಿಶೇಷ ಜೀವಿಯ ಹೆಸರು ಯೂಗ್ಲೀನಾ - Euglena ಎಂದು.

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ಕೆಂಪನೆಯ ಚುಕ್ಕಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ!

ಸಿಹಿನೀರು, ಉಪ್ಪುನೀರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯೂಗ್ಲೀನಾ ಮೀಸೆಯಂತಿರುವ ಅಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲುದು. ಈ ಮೀಸೆಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಮ್ (flagellum) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಾವಟಿಯಂತೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತೆ.ಗಿಡದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸವಾಯಿತೆಂಬ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುಕಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದನೆಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ! ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿರಚಿತ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಓದಬಹುದು. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತೂ ಅತಿಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವ - ಜಗತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

-ಅ
17.11.2008
11.30PM

Monday, November 10, 2008

ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೀ

ತುಳಸಿ - Ocimum sanctum ಗಿಡವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಿಣೀ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬೇವು, ನಿಂಬೆ, ಹೆರಳೆ - ಇಂಥಾ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಿಡಗಳೇ ನಾಚುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತುಳಸಿಯು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂಥಾ ಅದ್ಭುತ ಚಿಂತನೆ. ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನವಾದರೆ, ಸರ್ಪವು ಹಾಸಿಗೆ. ತುಳಸಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ! ಆ ಕಥೆ ಬದಿಗಿರಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಕೂರಿಸಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ. ಮೂರು ಬಗೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಮೂರೂ ಸಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದೇ!

--> ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ
--> ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
--> ವನ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಡು ತುಳಸಿ
೧. ಹಸಿವು - ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೀ ಆದರೆ ತುಳಸಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು - ಸಮವಾಗುತ್ತೆ.

೨. ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸು, ವಾಂತಿ, ಬೇಧಿ, ಕ್ಷಯ - ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ತುಳಸಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್, ಮತ್ತು ವೈರಸ್ - ಮೂರನ್ನೂ ಸರ್ವನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲುದು!

೩. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಯೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್‍ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಅನುಚಿತ.

೪. ಚರ್ಮರೋಗಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲರ್ಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಸಿಗದು.

೫. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

೬. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣ ಪಡಿಸಲು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ - ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಹತೋಟೆಗೆ ಬರಲು ತುಳಸಿಯು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.೭. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (BP) ಸಮವಾಗಿಸಲೂ ಹೃದ್ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲೂ ಸಹ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

೮. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಶೀತಪ್ರವೃತ್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿಯೇ ಮೊದಲ ಮದ್ದು.

೯. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯವು ಉತ್ತೇಜಕಕಾರಿ ಪೇಯ ಕೂಡ!

೧೦. ಹಲ್ಲು ನೋವಿದ್ದು, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿದ್ದಾಗ ತುಳಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗರುವ ತುಳಸಿಯು ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು! ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಗೌರವಿಸುವುದು, ವರ್ಷದಲೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಉತ್ಥಾನದ ದ್ವಾದಶಿಯ (ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ) ಶುಭಾಶಯಗಳು.

-ಅ
10.11.2008
2.20PM

Tuesday, November 04, 2008

ಕೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಹೀಗೆ ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲವಾದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳು - ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ - ಇವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಂತೂ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಯೇ.

ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ದೂಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಆಸಕ್ತಿಯೂ, ಪುರುಸೊತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಓದಲು ಕೆರೆಗಳು, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಮೀನುಗಳು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರೆತು ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗೀ ಕಂಪೆನಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೃಹತ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೂರು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣವಿದ್ದಿದ್ದೇ ಕೆರೆಗಳದು.

ಬನಶಂಕರಿಯ ಮಾನೋಟೈಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆಯ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆಗೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಕೆರೆ ಈಗ "ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ". ಧರ್ಮಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಕುಲಗೆಟ್ಟ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಆರು ನೂರು ಎಕರೆ ಬಟ್ಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೆರೆ ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಎಂದು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿಯೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಗಳು ಹಡಗುಗಳಂತೆ ತೇಲಾಡುತ್ತಾ, ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾವಿಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿಸಿವೆ - ಆ ಜಾಗವೂ ಸಹ 'ಗಣೇಶ'ನೆಂಬುವನಿಂದ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ನಗರವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತುವರ್ಷವೂ ಆಗಿಲ್ಲ!

ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್‍ - ಒಂದೇ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಇದು ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರಿವಿದ್ದರೊಳಿತು.

LDA - Lake Department Authority of Bangalore - ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕೋರ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿವುದೇ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಲಿವುದೇ? ನೋಡೋಣ!

-ಅ
04.11.2008
10PM

ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು..