Thursday, March 06, 2008

ದೇವಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹದಿನೈದು ಜನರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿ, ಹದಿನೈದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಹದಿನೈದೂ ಜನರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬದುಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು ನಾನೋ ಶ್ರೀನಿಧಿಯೋ ಇನ್ನೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ;-)

-ಅ
06.03.2008
1AM

4 comments:

ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು..